Condiții de înscriere:

Înscrierea elevilor se realizează potrivit Regulamentului de organizare și funcționare al Școlii Primare ZECE.

 • Depunerea cererilor de înscriere, participare la interviu și încheierea contractelor educaționale : 01.03 – 31.05;
 • Documentele necesare în vederea încheierii contractului educațional:
  • copii ale actelor de identitate ale părinților;
  • copie a certificatului de naștere ale copilului;
  • aviz epidemiologic;
  • copie a carnetului de vaccinări al copilului;
  • buletinele de analize obligatorii pentru copii: examen coproparazitologic, exudat faringian.
 • Extras din Regulamentul de organizare și funcționare