Înscrierea preșcolarilor se realizează potrivit Regulamentului de organizare și funcționare al Școlii Primare ZECE.

 • Depunerea cererilor de înscriere și participare la interviu: 01.03 – 31.05
 • Încheierea contractelor educaționale 01.06 – 15.08
 • Documentele necesare în vederea încheierii contractului educațional:
  • copii ale actelor de identitate ale părinților
  • copie a certificatului de naștere ale copilului
  • aviz epidemiologic
  • copie a carnetului de vaccinări al copilului
  • buletinele de analize obligatorii pentru copii: examen coproparazitologic, exudat faringian
 • Extras din Regulamentul de organizare și funcționare