• Condiții de înscriere

Unitatea de învățământ primește cereri de înscriere pe tot parcursul anului școlar. Participarea la program se face în baza încheiere contractului de prestări servicii educaționale si ale activități recreative și distractive (de tip After School).

Documentele necesare înscrierii:

  • copii ale actelor de identitate ale părinților;
  • copie a certificatului de naștere ale copilului;
  • aviz epidemiologic;
  • adeverință din care să reiasă calitatea de elev;